Welkom op onze website! 

 

Wij hopen dat jullie via deze weg onze wijk(raad) beter leren kennen. 

Als jullie zelf voorstellen, opmerkingen, ... hebben  rond de gang van zaken in onze wijk, of ideetjes voor gezamenlijke activiteiten, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

 

 Te noteren data: 

 

 

De foto's van onze laatste fakkeltocht zijn terug te vinden op onze website en in onze facebookgroep. 

Nieuws uit onze wijk: 

Eind juni gaf schepen Bart Lambrecht een interessante toelichting voor de bewoners van de B.L. de Borrekenslaan in verband met de geplande werken. Hieronder vindt u zijn presentatie. 

De belangrijkste boodschap is dat sinds kort de gemeente ook subsidies heeft ontvangen van Vlaanderen voor de rioleringswerken in de B.L. de Borrekenslaan. Zij zullen deze werken uitvoeren samen met de geplande aanleg van voet- en fietspaden en de vervanging van de bomen. Dit betekent dat we slechts één keer met een werf zullen zitten maar wellicht nog een jaar of drie zullen moeten wachten voor het zover is. 

Positief is dat er hierdoor heel wat meer mogelijkheden zijn om de straat opnieuw aan te leggen. (vb. de nieuwe bomen niet in het midden maar aan de zijkanten van de straat plaatsen.) De gemeente gaat hiervoor nieuwe voorstellen uitwerken. De schepen wordt hierover zeker nog eens uitgenodigd op onze wijkraad! 

Ook niet onbelangrijk: de zijstraten van  de B.L. de Borrekenslaan zullen hun voorrang behouden. Dit is uitzonderlijk omdat dit volgens het nieuwe gemeentelijke mobiliteitsplan een voorrangsweg had moeten worden. De bezorgdheid die we als wijkraad meermaals uitten rond de snelheid in de straat is dus duidelijk genoteerd door de gemeente!