Logo BINWat? 
Een buurtinformatienetwerk is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen alerte wijkbewoners en de lokale politie. Er zijn duidelijke wettelijke regels. Het is zeker geen burgerwacht of militie!


Waarom? 
Samen met de politie het veiligheidsgevoel verhogen, criminaliteit (inbraken, geweld, vandalisme) voorkomen door sociale controle uit te oefenen en onderling in verbinding te staan. Hierdoor kan de politie sneller reageren. U krijgt regelmatig informatie en tips ter preventie. 

Structuur en werking? 
Binnen een bepaald gebied (= een cluster van straten) vormen geregistreerde burgers, een BIN-coördinator en een politiebeambte een netwerk dat onderling in verbinding staat. Alle schakels vormen samen een keten. Straten die tot het BIN-gebied behoren krijgen een speciaal BIN-bord. Dit is een ontradend signaal voor mensen met slechte bedoelingen. 
1) U meldt telefonisch iets verdacht of een misdrijf aan de politie. 
2) De politie bepaalt de prioriteit (dringend/niet dringend). 
3a) Dringend: De politie verwittigt onmiddellijk de leden van het netwerk per telefoon. U krijgt informatie over de dader(s). De politie pakt de overlast of criminaliteit aan, u blijft veilig binnen!!! 
3b) Niet dringend: De politie verwittigt later de BIN-coördinator, die de leden periodiek informeert per nieuwsbrief (e-mail). Samen met de politie bent u alert. 

Goed om weten: U bepaald volledig zelf wanneer men u kan/mag contacteren. De nodige info wordt doorgegeven bij uw inschrijving.  

BIN-bruynenbaert is inmiddels al een hele tijd actief. 
Er zijn al enkele meldingen geweest, het is zeker niet dat u wekelijks telefoon krijgt! 

Hoe meer mensen er geregistreerd zijn, hoe beter/doeltreffender de werking. 
Dus aarzel zeker niet om je mee aan te melden! 

Voor verdere vragen of voor je op te geven kan je ook steeds terecht bij onze BIN-coördinator.
Isabelle Ven
isabelle.ven@telenet.be

Woon je niet in wijk Bruynenbaert, maar heb je toch interesse! 
Ook andere wijkraden van Aartselaar hebben BIN's opgericht.  
Kijk op www.aartselaar.be/wijkraden voor hun contactgegevens.