Onze wijkraad

Een wijkraad is een gemeentelijk adviesorgaan georganiseerd door en voor mensen van onze wijk. Het bestuur komt ongeveer 4 keer per jaar samen om te vergaderen. Op deze vergaderingen zijn alle wijkbewoners ook welkom, iedereen kan/mag agendapunten aanbrengen! In het begin van elk kalenderjaar is er een algemene vergadering.

Wij zorgen ervoor dat uw/onze bezorgdheden zo snel mogelijk aan het gemeentebestuur worden overgemaakt in de hoop dat er zo snel mogelijk iets aan gedaan zal worden! De doorgegeven punten worden dan ook binnen de wijkraad goed opgevolgd.

Natuurlijk proberen wij als wijkraad ook om de mensen in de wijk dichter bij elkaar te brengen. Daarom organiseren wij regelmatig activiteiten, hierbij proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met iedereen in onze wijk!

Antwerpsesteenweg (stuk)
Arkel
B.L. de Borrekenslaan
B. van Ertbornstraat (stuk)
Constant Permekelaan
Drie Bunder
Frits van den Berghelaan
Gustaaf de Smetlaan
H. de Braekeleerlaan
Heiveld
Helenboslaan
Hoevelei

J.F. Kennedylaan
Jacob Smitslaan
James Ensorlaan
Jan Stobbaertslaan
Kamersveld
Kerkeveld
Kleine Grippe
Merelveld
Schuurveld
Vrijheidsstraat
Wolffaertshoflaan
Wouwersveld