Donderdag 4 april – 20 uur: Algemene Vergadering wijkraad Bruynenbaert

(in samenwerking met de Heemkundige Kring Aartselaar)

Wijkraad Bruynenbaert kijkt samen met zijn bewoners terug op de activiteiten van het voorbije jaar en blikt vooruit naar wat nog komen zal. Ook de lopende dossiers die onze wijk aanbelangen en waarover de wijkraad met de gemeente communiceert, zullen worden besproken. We trekken genoeg tijd uit voor interactie met wijkraad én gemeentebestuur.

Dit jaar verkiest de wijkraad bovendien een nieuw bestuur. Alle kandidaturen hiervoor zijn welkom op info.bruynenbaert@gmail.com, telefonisch op 0498 / 276951 (Kris Leyssens, voorzitter) of op de avond zelf. Op de AV leggen we de kandidaturen vast, de verkiezing zelf gebeurt op een volgende bijeenkomst.

Plaats van afspraak is het lokaal van de Heemkundige Kring in de Carillolei 3 (parking: Leon Gilliotlaan 2). 

Inschrijven is niet nodig, iedereen welkom!

Meer info via info.bruynenbaert@gmail.com